Dette er våre guider:

 

Halvard Asperheim     Ivar Kolsum                

Sven Erik Feen            Dag Bredo Jacobsen

Steinar Grønhaug        Harald Hovland   

Georg Indresand        

Morten Horntvedt      

 

 

© BOLÆRNE FORT