Bilder fra mellomkrigsårene

EN AV DE TRE 15 CM BOFORSKANONER I ÅPNE STILLINGER

FRA BYGGINGEN AV KOMMANDOSENTRALEN FOR 15 CM - BATTERIET CA 1930

Foto: Sverre Fosland, utlånt fra festningsverk.no

DEN FERDIGE KOMMANDOSENTRALEN 1934

Foto: Sverre Fosland, utlånt fra festningsverk.no

 

© BOLÆRNE FORT