Vår virksomhet er basert på 100% frivillighet, men det er en kjennsgjerning at med det ønske

vi har for videre utvikling av vår virksomhet også koster penger.

Ønsker du å støtte vår virksomhet med en donasjon, er det noe som vil komme alle til gode.

Beløpet vil bli øremerket til noe spesiellt. Send oss gjerne en epost i forkant, eller ta en telefon

hvis du vil vite mer.

© BOLÆRNE FORT